Norwegian
Lullabies

norske vuggesanger

Bånsull eller voggesong er ei nemning på songar sungne for ungar når ein vil roa dei ned eller ha dei til å sova. Bånsullar er som regel enkle, rolege melodiar med mange vers som kan sulla eit barn til å sova. Mange bånsullar er gamle folkeviser. Nyare slike verk blir gjerne kalla kveldssongar eller godnattsongar. I klassisk musikk ber bånsullar gjerne det franske namnet berceuse. Den mest kjende klassiske bånsullen er truleg «Wiegenlied» av Johannes Brahms, medan «Gjendines bådnlåt» av Edvard Grieg er den best kjende norske bånsullen i klassisk musikkstil.
Nå ska\' en liten få sova så søtt,
vogga står reie te bånet,
Der ska\'en ligge så vart og så blødt,
trygt kan det sova det bånet.

Ro, ro sova søtt, sova søtt
trygt kan det sova det bånet.
Jeg har ei tulle med øyne blå Med silkehår og med ører små Og midt fjeset, ei lita nese Så stor som så Så blødt som fløyel er hennes kinn Og hun er deilig og tykk og trinn Med dukkehender og to små tenner I munnen sin I baljen plasker hun kan du tro Vi hører aldri hun skriker no Nei jammen skulle, du se vår tulle Hvor hun er? god
 Bjørnen sover,
bjørnen sover,
i sit lune bo!
2. Han er ikke farlig,
når man blot er varlig!
3. Men man kan dog,
men man kan dog,
aldrig på ham tro!
Bæ bæ lille lam
Har du noe ull?
Ja ja kjære barn,
jeg har kroppen full.
Søndagsklær til far,
og søndagsklær til mor,
og to par strømper til bitte lille bror.
***
Baa baa little lamb
Have you any wool
Yes, yes, dear child
My body's full
Sunday's trousers for the father
Sunday's trousers for the mother
And a pair of socks for the wee little brother.
Er du veldig glad og vet det,
Ja så klapp
Er du veldig glad og vet det
Ja så klapp
Er du veldig glad og vet det
Så la alle menn'sker se det
Er du veldig glad og vet det
Ja, så klapp.
***
If you're happy and you know it,
Clap your hands*
If you're happy and you know it,
Clap your hands
If you're happy and you know it,
Then your face will surely show it.
If you're happy and you know it,
Clap your hands.
Fader Jakob, Fader Jakob,
Sover du? Sover du?
Hører du ei klokken? Hører du ei klokken?
Ding dang dong, ding dang dong.
***
Father James, Father James
Are you sleeping? Are you sleeping?
Do you hear the bells? Do you hear the bells?
Ding, dang, dong, ding, dang, dong.
Hjulene på bussen, de går rundt og rundt.
Rundt og rundt, rundt og rundt,
Hjulene på bussen, de går rundt og rundt,
Gjennom hele byen.

Dørene på bussen, de går opp og igjen,
Opp og igjen, opp og igjen,
Dørene på bussen, de går opp og igjen,
Gjennom hele byen.

Vinduene på bussen, de går opp og ned,
Opp og ned, opp og ned,
Vinduene på bussen, de går opp og ned,
Gjennom hele byen.

Viskerne på bussen sier svisj, svisj, svisj,
Svisj, svisj, svisj - svisj, svisj, svisj,
Viskerne på bussen sier svisj, svisj, svisj,
Gjennom hele byen.

Pengene på bussen sier klirr, klirr, klirr,
Klirr, klirr, klirr - klirr, klirr, klirr,
Pengene på bussen sier klirr, klirr, klirr,
Gjennom hele byen.

Sjåføren på bussen sier "ta plass bak!",
"Ta plass bak!" "ta plass bak",
Sjåføren på bussen sier "ta plass bak!",
Gjennom hele byen.

Setene på bussen sier knirk, knirk, knirk,
Knirk, knirk, knirk - knirk, knirk, knirk,
Setene på bussen sier knirk, knirk, knirk,
Gjennom hele byen.

Mammaene på bussen sier "bla, bla, bla",
"Bla, bla, bla", "bla, bla, bla",
Mammaene på bussen sier "bla, bla, bla",
Gjennom hele byen.

Babyene på bussen sier "æ-æ-æ",
"Æ-æ-æ", "æ-æ-æ",
Babyene på bussen sier "æ-æ-æ",
Gjennom hele byen.

Pappaene på bussen sier "hysj, hysj, hysj",
"Hysj, hysj, hysj", "hysj, hysj, hysj",
Pappaene på bussen sier "hysj, hysj, hysj",
Gjennom hele byen.
***
The wheels on the bus go round and round,
Round and round, round and round,
The wheels on the bus go round and round,
All through the town.

The doors on the bus go open and shut,
Open and shut, open and shut,
The doors on the bus go open and shut,
All through the town.

The windows on the bus go up and down,
Up and down, up and down,
The windows on the bus go up and down,
All through the town.

The wipers on the bus go "Swish, swish, swish,
Swish, swish, swish, swish, swish, swish",
The wipers on the bus go "Swish, swish, swish",
All through the town.

The money on the bus says "Clink, clink, clink,
Clink, clink, clink - clink, clink, clink,"
The money on the bus says "Clink, clink, clink",
All through the town.

The driver on the bus says "Move on back!"
"Move on back! Move on back!"
The driver on the bus says "Move on back!"
All through the town.

The seats on the bus say "Creak, creak, creak,
Creak, creak, creak - creak, creak, creak,"
The seats on the bus say "Creak, creak, creak",
All through the town.

The mommies on the bus say "Blah, blah, blah",
"Blah, blah, blah", "blah, blah, blah",
The mommies on the bus say "Blah, blah, blah",
All through the town.

The babies on the bus say "Wah, wah, wah",
"Wah, wah, wah", "wah, wah, wah",
The babies on the bus say "Wah, wah, wah",
All through the town.

The daddies on the bus say "Hush, hush, hush",
"Hush, hush, hush", "hush, hush, hush",
The daddies on the bus say "Hush, hush, hush",
All through the town.
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå
Øyne, øre, kinn å klappe på
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå
***
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Eyes, ears, the chin will receive the pat
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Pål sine høner på haugen ut sleppte,
hønen så lett over haugane sprang.
Pål kunne vel på hønom fornemma:
reven var ute med rova så lang.
/: Klukk, klukk, klukk! sa høna på haugom. :/
Pål han sprang og rengde med augom:
No tor eg ikkje koma heim åt ho mor!

Pål han gjekk seg litt lenger på haugen,
fekk han sjå reven låg på høna og gnog;
Pål han tok seg ein stein uti neven,
dugleg han då til reven slo.
/: Reven flaug så rova hans riste; :/
Pål han gret for høna han miste!
No tor eg ikkje koma heim åt ho mor!

Hadd eg no nebb, og hadd eg no klo,
og visste eg berre kvar revane låg,
skull eg dei både rispa og klora
framantil nakken og bak over lår.
/: Skam få alle revane raude! :/
Gud han gjeve dei alle var daude,
så skull eg trygt koma heim åt ho mor!

Ikkje kan ho verpa, og ikkje kan ho gala,
ikkje kan ho krypa, og ikkje kan ho gå!
Eg får gå meg til kverna og mala,
og få att det mjølet eg miste i går!
/: Pytt! san Pål, eg er ikkje bangen, :/
kjeften og motet har hjelpt no så mangein,
eg tor nok vel koma heim åt ho mor!

Pål han kornet på kverna til å sleppa,
så at det ljoma i kvar ein vegg,
så at agnene tok til å flyga,
og dei vart lange som geite-ragg.
/: Pål han gav seg til å le og til å kneggja :/
No fekk eg like for høna og for egga,
no tor eg trygt koma heim åt ho mor!
***
Paul let his chickens run out on the hillside,
Over the hill they went tripping along.
Paul understood by the way they were acting;
Feeling a warning that something was wrong:
Cluck, cluck, cluck,
The chickens were cackling.
Cluck, cluck, cluck,
The chickens were cackling.
Paul was aware of the task he was tackling,
"Now I'm afraid to go home to my ma!"

Paul made a rush for the top of the hillside,
There was fox with a hen in his paw;
Paul took a rock & with madness he threw it,
Striking directly the fox in the jaw.
The fox took off so fast that his tail was shaking!
The fox took off so fast that his tail was shaking!
Paul was in tears & his heart nearly breaking:
"Now I'm afraid to go home to my ma!"

Never again will that hen ever cackle,
Never again will she let out a peep.
Now I must go to the mill & do some grinding
And then of the meal, I'll bring back a heap.
"Pshaw!" said Paul, "now why should I worry?"
"Pshaw!" said Paul, "now why should I worry?"
"A brave tongue & courage have helped quite a few.
I'm not afraid to go home to my ma."
I en skog en stue lå,
Mannen ut av vindu så
Haren hoppet lange trinn
Ville gjerne inn

Hjelp meg, hjelp meg i min nød
Ellers skyter jeger'n død
Kom du, kom du, vennen min
Rekk meg labben din.
***
In a wood, in a cabin,
A man at his window saw
A rabbit hopping by
Wanting to go in.

"Help me, help me in my need
Or the hunter will shoot me dead"
'"Come, come, my friend,
Shake hands with me".
Ride ride ranke!
Si meg hvor skal veien gå?
Bestefar besøk skal få.
Ride ride ranke!

Ride, ride ranke!
Og når vi så stiger av,
sier vi "goddag, goddag!"
Ride, ride ranke!

Ride, ride ranke!
Bestemor, hun er så snill.
Vi får leke som vi vil.
Ride, ride, ranke!

Ride, ride ranke!
Nå til onkel i galopp.
"Er han hjemme?" Ja! Så stopp!
Ride, ride ranke!

Ride, ride ranke!
Nå er hesten ordnt'lig trett.
Rytteren er god og mett.
Ride, ride ranke!
Rita rita runkin!
Tell me, where does the road go?
We will visit grandpa.
Rita rita runkin!

Rita rita runkin!
And then when we descend,
We say "good day, good day!"
Rita rita runkin!

Rita rita runkin!
Grandma, she is so kind.
We can play as we want.
Rita rita runkin!

Rita rita runkin!
Now, galloping to uncle
Is he home? Yes! Then stop!
Rita rita runkin!

Rita rita runkin!
Now the horse is really tired,
The rider is full and glad.
Rita rita runkin!
Ro, ro, ro din båt.
Ta din åre fatt.
Vuggende, vuggende, vuggende, vuggende
over Kattegatt*.
***
Row, row, row your boat
Start rowing
Rocking, rocking, rocking, rocking
Over Kattegat*.
Sol ute, sol inne.
Sol i hjertet,
Sol i sinnet,
Sol, bare sol.
***
Sun outside, sun inside,
Sun in the heart,
Sun in the mind,
Sun only sun.
Sulla meg litt, du mamma mi
Skal du få snor på skjorta di
Vil du ha gule, vil du ha blå
Vil du ha blanke, skal du det få
På skjorta di
Du mamma mi
***
Cradle me a little, you, my mum.
And you shall get a string on your shirt,
Do you want yellow, do you want blue,
Do you want shiny, I will give it to you,
On your shirt,
You, my mum.
Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du?
Her er jeg, her er jeg!
God dag, god dag, god dag!

Pekefinger, pekefinger, hvor er du?
Her er jeg, her er jeg!
God dag, god dag, god dag!

Langefinger, langefinger, hvor er du?
Her er jeg, her er jeg!
God dag, god dag, god dag!

Ringefinger, ringefinger, hvor er du?
Her er jeg, her er jeg!
God dag, god dag, god dag!

Lillefinger, lillefinger - hvor er du?
Her er jeg, her er jeg
God dag, god dag, god dag!

Hele hånden, hele hånden, hvor er du?
Her er jeg, her er jeg!
God dag, god dag, god dag!
***
Thumbkin, thumbkin, where are you?
Here I am, here I am!
Good day, good day, good day!

Pointer finger, pointer finger, where are you?
Here I am, here I am!
Good day, good day, good day!

Middle finger, middle finger, where are you?
Here I am, here I am!
Good day, good day, good day!

Ring finger, ring finger, where are you?
Here I am, here I am!
Good day, good day, good day!

Little finger, little finger, where are you?
Here I am, here I am!
Good day, good day, good day!

Whole hand, whole hand, where are you?
Here I am, here I am!
Good day, good day, good day!