Netherlands
Lullabies

Nederlandse slaapliedjes

Een slaapliedje of wiegeliedje is een kinderliedje dat gezongen wordt om een kind in slaap te krijgen. De inhoud van de tekst van het lied is zeer eenvoudig, vooral bij herhaling kan het saai gevonden worden, en refereert doorgaans aan het in slaap vallen van het kind. Meestal wordt het door een van de ouders of een oppasser gezongen. Beroemd is het Wiegenlied van Johannes Brahms, dat wereldwijd uit speeldoosjes klinkt.
Slaap kindje slaap
daar buiten loopt een schaap
een schaap met witte voetjes
dat drinkt zijn melk zo zoetjes
slaap kindje slaap
daar buiten loopt een schaap.
Drie oudere liedjes:
Suze Naanje, ik waige die,
wast toe wat groter din sluig ik die,
moar doe bist mie nog aal te klain,
'k mout die moar wat deur de vingers zain.
Suze Naanje doe.
Suja, suja kindje,
wat ben je bitter stout.
Heb je pijn in je buikje,
of zijn je voetjes koud?
Vuurtje zullen wij stoken,
papje zullen wij koken.
't Wiegje gaat van zwik-zwak
voor de kleine dikzak.
Maantje tuurt, maantje gluurt
al door de vensterruiten
Weet je wel wat of hij zeggen wil?
't is in de kamer zo stil, zo stil...
Zijn de kinderen al naar bed,
of spelen ze nu nog buiten?
Zijn de kinderen al naar bed,
of spelen ze nu nog buiten?
Lieve maan, kijk eens aan,
ze liggen allang in de veren
Mooi, zegt maantje en lacht en lacht,
'k wens jullie allen een goede nacht,
morgen dan is er een nieuwe dag
dan kun je weer spelen en leren,
morgen dan is er een nieuwe dag
dan kun je weer spelen en leren.
Maantje tuurt, maantje gluurt al door de venster-ruiten
Weet je wat hij zeggen wil...
't Is in de kamer zo stil, zo stil...
Zijn de kinderen al naar bed, of lopen ze nu nog buiten (2x )

Lieve maan, kijk 'r is aan, ze liggen al lang in de veren,
Mooi, zegt maantje en lacht en lacht
'k Wens jullie alleen een goede nacht
Morgen komt er een nieuwe dag ...van spelen en van leren (2x)
Suja, suja, slaap maar zacht
Door de mooie stille nacht
Doe je oogjes nu maar toe
Want je bent zo moe, zo moe
Suja, suja, slaap maar zacht
Door de mooie stille nacht
Hansje Pansje kevertje die klom eens op een hek,
neer viel de regen, die spoelde alles weg,
op kwam het zonnetje en maakte alles droog,
Hansje Pansje kevertje die klom toen weer omhoog.

***

Johnny Ponny* beetle, climbed upon a fence.
Down came the rain that washed everything away.
Out came the sun and dried everything up.
Johnny Ponny beetle then climbed back up again.
Heb je wel gehoord van die holle bolle wagen,
Waar die holle bolle Gijs op zat?
die kon schrokken, grote brokken:
een koe en een kalf, een paard en een half,
een os en een stier, zeven tonnen bier,
een wagen vol schapen*
en nog kon Gijs van de honger niet slapen!

***

Have you ever heard of the Hungry Chubby Wagon
That Hungry Chubby Gus was sitting on
He could gobble great big chunks:
A cow and a calf, a horse and a half,
An ox and a bull, seven barrels of beer,
A wagon full of sheep
And Gus was SO hungry that he still couldn't sleep!
Klein klein kleutertje
wat doe je in mijn hof?
Je plukt er al mijn bloemetjes af
en maakt het veel te grof.

O. mijn lieve mamaatje,
zeg het niet tegen papaatje.
Ik zal zoet naar school toe gaan
en de bloemetjes laten staan.

***

Little, little toddler,
What are you doing in my garden?
You are picking all my flowers,
And overdoing it.

O my dear mummy,
Please don't tell daddy.
I will go to school now,
And leave your flowers.
Little elephant in the woods, don't lose your mommy,
Otherwise, you will get lost and then you'll regret it later.
Little elephant in the woods, don't lose your mommy.

Little elephant on the stairs, do not take such a big step.
Otherwise, you'll miss a step and you will fall down.
Little elephant on the stairs, do not take such a big step.
Schuitje varen, theetje drinken,
Varen we naar de Overtoom.
Drinken er zoete melk met room.
Zoete melk met brokken,
Kindje mag niet jokken.

***

Sail your boat, drink your tea,
We're sailing to the Overtoom*.
Drinking sweet milk with cream.
Sweet milk with chunks,
Kid, don't tell fibs.
Sint Niklaas kapoentje,
Leg wat in mijn schoentje,
Leg wat in mijn laarsje,
Dank U Sinter Klaasje.

***

Saint Nicolas Little Rascal,
Put something in my little shoe,
Put something in my little boot,
Thank you little Saint Nicolas!
Smakelijk eten, smakelijk drinken
Hap, hap, hap, slok, slok, slok*
Dat zal lekker smaken! dat zal lekker smaken!
Eet maar op, drink maar op.
Eet smakelijk allemaal!

***

Enjoy your meal, enjoy your drink,
Chomp, chomp, chomp, glug, glug, glug,
That will taste good, that will taste good
! So eat it, so drink it.
Enjoy your meal!
Vader Jacob, Vader Jacob
Slaap jij nog? slaap jij nog?
Alle klokken luiden, Alle klokken luiden!
Bim Bam Bom, Bim Bam Bom.

***

Father Jacob, Father Jacob
Do you still sleep? Do you still sleep?
All the bells are ringing, all the bells are ringing!
Ding dong ding, ding dong ding.
Poesje mauw kom eens gauw
Ik heb lekkere melk voor jou
En voor mij rijstebrie
O, wat heerlijk smullen wij

Hondje waf, waf waf waf,
Blijf jij van mijn lekkers af.
Deze koek is van mij,
Maar voor jou is er ook wat bij.

Kipje tok,tok tok tok,
Kom eens in mijn kippenhok.
Leg voor mij, een lekker ei.
O, wat heerlijk smullen wij.

***

Pussycat, come quickly,
I have good milk for you
And for me, rice pudding,
Oh, how we'll enjoy eating it.

Doggie, yap, yap yap yap,
Stay away from my goodies.
This cake is mine,
But there is some for you.

Little chicken, cluck, cluck cluck cluck,
Come into my hen-house.
Lay a good egg for me.
Oh, how we'll enjoy eating it.
Schaapje schaapje,
heb je witte wol?
Ja baas, ja baas
drie zakken vol.
Een voor de meester,
een voor de vrouw,
een voor het kindje,
dat bibbert van de kou.
Schaapje schaapje
heb je witte wol
Ja baas ja baas
drie zakken vol.

***

Little sheep, little sheep,
Have you any wool?
Yes boss, yes boss,
Three bags full.
One for the master,
One for the lady/Mrs.,
One for the little child,
That shivers from the cold.
Little sheep, little sheep,
Have you any wool?
Yes boss, yes boss,
Three bags full.