Armenian
Lullabies

հայերեն օրորոցի երգ

A lullaby է soothing երգ, սովորաբար երգում է մի հին երիտասարդ երեխաների համար են գնում քնում հետ մտադրության արագացնելու այդ գործընթացը. Որպես հետեւանք, նրանք հաճախ պարզ ու կրկնվող. Lullabies կարելի է գտնել ամեն մի մշակույթում, եւ քանի որ հնագույն ժամանակներում.
«Օրօր»-ի տեքստը
Քուն եղիր, բալաս, աչերդ խուփ արա,
Նախշուն աչերոդ քուն թող գայ վրայ:
Օրօր, իմ բալաս, օրօր ու նանի,
Իմ անուշիկիս քունը կը տանի:
Դուն ալ քուն եղիր, ինձի ալ քուն տուր,
Սուրբ Աստւածամայր, անուշիս քուն տո՛ւր:
Օրօր, իմ բալաս, օրօր ու նանի,
Իմ անուշիկիս քունը կը տանի
***
Go to sleep, my dear, close your eyes,
Let sleep rest upon your pretty eyes.
Lullaby, my dear,
Sleep takes my sweet one.
Go to sleep now, and grant me sleep as well,
Holy Mother, grant my sweet one sleep.